Økumenisk fredsbudskap fra biskopene i Det hellige Land

Vatikanet - KI (KAP) - Biskopene i Det hellige Land har henvendt seg til de kristne med en økumenisk appell og en oppfordring til en rettferdig fredsløsning i Midtøsten. I anledning påsken oppfordrer de religiøse og politiske instanser om å overvinne alle hindrene for en rettferdig og allmenn fred i regionen, «hvis hjerte banker i byen Jerusalem». Biskopene fra de forskjellige kirkene minnes uttrykkelig pavebesøket i Det hellige Land. Dette besøket og deltakelsen av mange tusen troende er «uttrykk for en levende Kirke i Det hellige Land». Samtidig styrket besøket håpet om fred i regionen.

Appellen er undertegnet av biskoper for alle kirkene med de tre patriarkene av Jerusalem i spissen: Diodoros I (ortodoks), Michel Sabbah (katolsk) og Torkom II (armensk-apostolisk).

Kathpress 20. april 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)