Edith Stein alarmerte Pius XI om nazismen

Roma - KI (Zenit) - Et svært bekymret brev fra den hellige Edith Stein (sr. Teresa Benedikta av Korset) om farene ved Hilers ideologi kan ha vært opprinnelsen til pave Pius XIs (1922-39) encyklika «Mit brennender Sorge». Det pontifikale dokumentet ble publisert den 14. mars 1937 og fordømte nazimens rasistiske og hedenske forslag som uforenlige med katolisismen.

Filosofen Edith Stein, som var av jødisk opprinnelse, konvertitt til katolisismen og karmelittnonne, skrev et brev til paven straks raseforfølgelsene begynte. Der forutså hun konsekvensene av Hitlers raseri. Denne informasjonen ble offentliggjort av professor Angela Ales Bello, dekan for det filosofiske fakultet på det pontifikale Lateranuniversitetet, under et intervju på fjernsynskanalen Sat 2000. Brevet er bevart i Vatikanets arkiver.

Zenit 23. april 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 03.05.2000, sist endret 03.05.2000 - 11:10