Senatskommisjon går mot assistert selvmord

Washington - KI (KAP) - Justiskommisjonen i det amerikanske senatet har gått inn for en lov som forbyr leger å assistere til selvmord. Loven ble i oktober 1999 vedtatt av Representantenes hus og trenger nå bare gå gjennom en avstemming i Senatet og president Bill Clintons underskrift for å bli vedtatt. Loven forbyr leger å foreskrive medikamenter som fører til døden. Samtidig blir det anbefalt en mer virksom bruk av medikamenter til smertelindring. Brudd på loven kan straffes med opp til 20 års fengsel.

Med den nye loven reagerer kongressen også på bestemmelsene i delstaten Oregon. Der har hittil 43 mennesker gjort bruk av eutanasiloven, som er den eneste i USA. Borgerne i staten vedtok i en folkeavstemming i slutten av 1997 at aktiv dødshjelp (eutanasi) skulle tillates. Dette ble vedtatt allerede i 1994, men det ble reist juridiske innvendinger. Etter loven «Dø i verdighet» kan dødssyke mennesker be sin lege om et middel som fører til døden. Først må to leger slå fast at pasienten ikke har mer enn seks måneder igjen å leve. Dessuten må pasienten selv ta medikamentene, men en lege kan være til stede.

Trer den nye loven fra kongressen i kraft, vil bestemmelsene i de enkelte delstatene bli opphevet.

Kathpress 28. april 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 09.05.2000, sist endret 09.05.2000 - 14:53