Millenniumsarrangement «for religiøst»

London - KI (CWN) - En planlagt vandring gjennom den engelske landsbygda for å feire Jesu fødsel har blitt nektet økonomisk støtte fordi den er «for religiøs». Syv kirker i Dorset i Sør-England har søkt om 1.000 pund (ca. 14.000 kroner) fra «The Millennium Festival Awards for All», et nasjonalt lotterifond for tusenårsfeiringer, for å finansiere et arrangement søndag 7. mai. Men søknaden ble avslått fordi hovedfokus for prosjektet var å fremme religiøs tro.

Rev. Jimmy Hamilton-Brown sier til avisen The Times: «Det er idiotisk at selve grunnen til dette millenniet - Kristi fødsel - skulle være grunnen til at vi ekskluderes fra å kunne dra nytte av fondet. Hvis det ikke hadde vært for denne spesielle fødselen, ville det ikke ha vært noe millennium å feire».

En talsmann for Millenniumskommisjonen sier til avisen: «Vi sa fra begynnelsen at fondet ikke ville støtte noe som involverte fyrverkeri, mat eller alkohol eller noe som ville fremme noen religiøs organisasjon eller tro. Dette er lotteripenger. Alle spiller på lotteriet. Vi mener at disse pengene skal gå til å støtte arrangementer som er inkluderende og bringer alle sammen».

Catholic World News 28. april 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 09.05.2000, sist endret 09.05.2000 - 14:55