Mer eksorsisme skyldes falske religioner

London - KI (CWN) - Antallet eksorsismer øker på verdensbasis som et direkte resultat av New Age-filosofi og religiøs uvitenhet, hevder p. Jeremy Davies, som er eksorsist i erkebispedømmet Westminster i England. Han sier økningen skyldes spredningen av falske religioner og «irreligion». «Forekomsten av det demoniske øker, sier p. Davies (65) til Catholic Herald. «I sentrum for dette er menneskets stadig voksende stolthet og forsøk på selvtillit, mennesket forsøker å bygge en bedre verden uten Gud - et nytt Babels tårn».

P. Davies skylder også på uvitenhet om Bibelen, mangel på tro, åndelig blindhet og godtroenhet overfor falske profeter. Han sier: «Det har uten tvil blitt mer eksorsisme. Det er flere og flere mennesker i nød og Kirken tar seg av problemet mer effektivt».

Catholic World News 28. april 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 09.05.2000, sist endret 09.05.2000 - 14:56