Kirken i Afrika på Internett

Kisangani - KI (Zenit) - Caritas Internationalis har satt i gang et prosjekt for å støtte sirkulasjonen av nyheter og informasjon blant de afrikanske kirkene. I samarbeid med det europeiske dataselskapet incotech har Caritas etablert et nettverk basert på Internett, som koordineres av Symposiet for bispekonferanser i Afrika og Madagaskar (SECAM).

Den kongolesiske erkebiskopen Laurent Monsengwo av Kisangani forklarer at målet med prosjektet er å fylle den store kløften som finnes mellom kommunikasjonsteknologien som brukes i nord og den i sør, og å sikre dialog mellom alle kirkene på kontinentet ved å gi muligheten til vise det virkelige bildet av Afrikas folk og kulturer. SECAMs webside har vært aktiv siden 4. april og er tilgjengelig på engelsk og fransk. Initiativet er inspirert av RIIAL informasjonsnettverk for Kirken i Latin-Amerika, som ble fremmet av Det pontifikale råd for sosial kommunikasjon i samarbeid med Det latinamerikanske Bisperådet CELAM.

Zenit 1. mai 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 09.05.2000, sist endret 09.05.2000 - 15:06