Bror av de to seerbarna i Fátima død

Roma - KI (KAP) - João Marto, bror av de to seerbarna i Fátima i Portugal, døde fredag 28. april, 93 år gammel. Pave Johannes Paul II vil lørdag den 13. mai saligkåre hans bror og søster, Francisco og Jacinta Marto, i Fátima. João opplevde ikke selv Mariaåpenbaringene til hans søsken, men han var et viktig samtidig vitne til hendelsene i Fátima.

Et av de tre barna som opplevde Mariaåpenbaringene, lever fortsatt. Det er den 93-årige Lucia dos Santos, som var kusine av de andre to. Hun er i dag klausurert karmelittnonne i et kloster i Coimbra i Portugal. Etter planen skal hun møte paven i Fátima på lørdag før saligkåringsseremonien. Det var også meningen at João Marto skulle treffe paven ved samme anledning.

Kathpress 30. april og Zenit 3. mai 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo