Biskop Edward Egan utnevnt til ny erkebiskop av New York

Pave Johannes Paul II har i dag den 11. mai 2000 utnevnt biskopen av Bridgeport (Connecticut), msgr. Edward M. Egan, til nye erkebiskop av New York. New Yorks forrige erkebiskop, kardinal John J. O'Connor, ble begravet den 8. mai.

Edward M. Egan ble født den 2. april 1932 i Oak Park i erkebispedømmet Chicago (Illinois). Han studerte til prest ved Chicagos presteseminar "Saint Mary of the Lake" i Mundelein nær Chicago, og ved The North American College i Roma. Han har doktorgrad i kirkerett fra det pavelige universitet Gregoriana i Roma.

Han ble presteviet den 15. desember 1957. Han var så kapellan i katedralen i Chicago (1958-60), viserektor ved The North American College (1960-63), vise-kansellist i Chicago (1963-68), og kon-kansellist for økumene og sosiale spørsmål der (1968-72). Senere var han dommer ved Den Romerske Rota (1972-1985).

Han ble utnevnt til hjelpebiskop av New York i 1985, og til biskop av Bridgeport i 1988.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 11.05.2000, sist endret 11.05.2000 - 14:07