Hellig Land-side på Internett for å fremme dialog

Jerusalem - KI (Zenit) - En ny Hellig Land-webside har blitt etablert for å fokusere på økumenisk og interreligiøs dialog, som paven så ofte har understreket er en av Kirkens prioriterte satsingsområder i Den tredje verden. Siden er en tjeneste for hele Kirken og er blitt betrodd den religiøse familien av Det inkarnerte ord, som har prester og søstre i 20 land over hele verden.

Websiden tilbyr interessant materiale om økumenikk og den interreligiøse dialog, inkludert dokumenter fra Den hellige Stol, i tillegg til artikler og nyheter. Blant disse er en lenke viet til pavens nylige besøk i Det hellige Land. I tillegg er det pågående dialoger om Midtøsten (i Palestina, Israel, Jordan, Egypt og Sudan). Foreløpig er det meste av siden på spansk, men det er noe informasjon på italiensk og arabisk. Materialet vil bli tilgjengelig på engelsk i nær fremtid.

Zenit 7. mai 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 12.05.2000, sist endret 12.05.2000 - 11:20