Polen og Vatikanet gir ut frimerker til pavens 80-årsdag

Vatikanet - KI (KAP/CWN) - Vatikanet har i samarbeid med det polske postverket gitt ut en frimerkeserie i anledning pavens forestående 80-årsdag. De tre merkene kom ut tirsdag i Vatikanet og Warszawa, og de viser et bilde av paven, et bilde av Den svarte madonna fra Czestochowa og krusifikset på pavens hyrdestav. Rundt kanten står ved siden av nasjonalitetsangivelsen på henholdsvis latin og polsk «Johannes Paul II» og «80. fødselsdag». Pålydende er henholdsvis 800/1.200/2.000 lire og 0,80/1,10/1,55 Zloty.

Det er tradisjon at Vatikanet markerer en paves 80-årsdag med en frimerkeutgave, men dette er første gang at begivenheten markeres med en fellesutgave med et annet land. Frimerkene er produsert i Sverige og gravert av den berømte frimerkekunstneren Czeslaw Slania, som opprinnelig er fra Polen.

Kathpress og Catholic World News 9. mai 2000, Katolskt Magasin 6/2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 16.05.2000, sist endret 16.05.2000 - 14:05