Mer enn 2.200 «barmhjertighetsdrap» i Nederland i 1999

Amsterdam - KI (CWN) - En rapport fra en regional granskningskomité for eutanasi avslørte tirsdag at nederlandske leger med overlegg drepte 2.216 pasienter i fjor under dekke av «barmhjertighetsdrap» og assistert selvmord. Nederlandske leger kan drepe sine pasienter, men er forpliktet til å informere regionale granskningskomiteer. Komiteene sjekker deretter at legene opptrådte i samsvar med juridiske retningslinjer. Selv om praksisen teknisk sett er illegal, har myndighetene rutinemessig tolerert praksisen i en årrekke. Et lovforslag i det nederlandske parlamentet har til hensikt å klargjøre gråsonen og formelt legalisere praksisen. Mer enn 90% av de som døde gjennom eutanasi (aktiv dødshjelp) og assistert selvmord, det vil si hvor legen skaffer medikamentene, men ikke selv tilfører pasienten dem, led av kreft, går det frem av komiteens årlige rapport.

Det nederlandske frivillige eutanasisselskapet har også offentliggjort sine mer detaljerte tall for 1995, det siste året hvor det er utført en komplett granskning av eutanasi og assistert selvmord, og den talte 3.600 dødsfall. Selskapet sier at deres tall er høyere enn de offisielle fordi så mange som 50% av dødsfallene ikke innrapporteres.

Catholic World News 10. mai 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 16.05.2000, sist endret 16.05.2000 - 14:14