Vatikanet går inn for et «multireligiøst» Sarajevo

Sarajevo - KI (KAP) - Den vatikanske «utenriksministeren», erkebiskop Jean-Louis Tauran, går inn for et «multireligiøst, multietnisk og multikulturelt Sarajevo». Ved et møte med Det interreligiøse råd for Bosnia-Hercegovina understreket han at en fredelig sameksistens er mulig. De forskjellige kirkene og religionssamfunnene i Bosnia har en «gyllen regel» felles: «Alt hva dere vil at andre skal gjøre mot dere, gjør det samme mot dem». Hvis denne regelen følges, blir freden virkeliggjort. Alt må gjøres for at «loven og ikke makten styrer Bosnia».

Erkebiskop Tauran, som siden lørdag har vært i Bosnia, beklager den langsomme tilbakevendingen av flyktninger og det faktum at det innen selve landet stadig finnes et stort antall innenlandske flyktninger. Det internasjonale samfunn må snarest gjøre mer for å gjøre livet lettere for disse menneskene, sa Tauran ved et besøk i Mostar i Hercegovina. Tusenvis av mennesker har verken arbeid eller bolig. I følge opplysninger fra FNs hjelpeorganisasjon for flyktninger, UNHCR, finnes det mer enn fire år etter avslutningen av borgerkrigen stadig 1,2 millioner bosniske flyktninger, og 2/3 av dem er fordrevne i sitt eget land.

Ved en messe i katedralen i Sarajevo oppfordret Tauran de bosniske katolikkene til å bli i landet og ikke flytte ut. Han ba dem om å være vitner for sin tro og for budskapet om forsoning.

Kathpress 11. mai 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 16.05.2000, sist endret 16.05.2000 - 14:21