Kardinal Danneels advarer mot sakramental krise i Europa

London - KI (CWN) - Belgias kardinal Godfried Danneels kommer med en advarsel om at Den katolske kirke i Europa står overfor utryddelse. I et intervju med engelske Catholic Times sier han at kallskrisen i vesten kan bety at katolikker vil bli mer like protestanter, tvunget til å stole mer på Bibelen og mindre på de syv sakramentene.

Han var i England for å gi en forelesning i St. Philip's universitetskirke i Salford. Han sa: «Uten prestene vil Kirkens sakramentale natur forsvinne. Vi vil bli en protestantisk kirke uten sakramenter. Vi vil bli en annen type kirke, ikke katolsk».

Kardinalen sier at i hans eget land er mangelen på prester spesielt akutt. «Vi har legpersoner som arbeider sammen med oss. Vi ser at uten prester som er permantent til stede, er det vanskelig for legfolk å spille en full rolle - de må arbeide og har familier. Vi har nådd et svært lavt nivå. Det er det samme nivået som i Nederland, Frankrike, Sveits og til og med Tyskland».

Catholic World News 11. mai 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 16.05.2000, sist endret 16.05.2000 - 14:27