Biskopene erklærer organisasjon ikke-katolsk

Washington - KI (KAP) - Den amerikanske bispekonferansen har vedtatt en hard erklæring rettet mot organisasjonen «Catholics for a Free Choice» (CFFC). Gruppen, som ledes av Frances Kissling, driver aktiv lobbyvirksomhet for abort og spørsmål om fødselskontroll, men hevder likevel å være en katolsk gruppe. Erklæringen fra de amerikanske biskopene, datert 10. mai, slår fast at dette ikke er riktig. I følge biskopene er CFFC «praktisk talt en gren av abortlobbyen i USA og over hele verden. Det er en kampgruppe viet til å støtte abort. Den er grunnlagt av flere mektige og velstående private stiftelser, hovedsakelig amerikanske, for å fremme abort som en metode for fødselskontroll».

Biskopene uttrykker også sin bekymring for CFFCs program «See Change», som søker å fjerne Den hellige Stols status som permanent observatør i FN. Observatører har påpekt at dette angrepet i virkeligheten ikke har noen sjanse til å lykkes og ser ut til å ha vært beregnet på å skremme bort Vatikanets allierte på internasjonale konferanser for dermed å stilne deres moralske røst.

Denne fordømmelsen er ikke noe nytt for CFFC. I 1993 skrev biskopene at organisasjonen «på grunn av sin motstand mot menneskerettighetene til noen av de mest forsvarsløse representantene for den menneskelige rase, og på grunn av sine mål og aktiviteter som forsettlig motsier essensielle deler av katolsk tro (...) fortjener CFFC ingen anerkjennelse eller støtte som en katolsk organisasjon». Denne erklæringen gjentas i det nye dokumentet.

Zenit 12. mai 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 16.05.2000, sist endret 16.05.2000 - 14:29