Sparket fransk biskop forsones med Kirken

Paris - KI (KAP/CWN) - Biskop Jacques Gaillot, som ble fjernet fra sitt bispedømme av pave Johannes Paul II for fem år siden for å ha trosset Kirkens lære, har blitt forsonet med Kirken. Han ble flyttet fra bispedømmet Evreux i Normandie for å ha gått inn for bruk av kondomer som en beskyttelse mot aids og for å ha akseptert homoseksualitet. Han ble utnevnt til titularbiskop av Partenia, et tidligere bispedømme i Algerie, og dette ble av sekulære media fremstilt som en spottende avstraffelse. Men Vatikanet utnevner stadig biskoper som ikke har sitt eget bispedømme, som hjelpebiskoper og kuriebiskoper, til disse hovedsakelig honorære titlene.

Gaillot har tilbrakt de siste fem årene med å fremme større rettigheter for de hjemløse og arbeidsløse og har drevet kampanje mot atomprøvespregninger. Han har også opprettet et eget «virtuelt bispedømme» på Internett. Han har utvekslet brev med lederen for bispekonferansen. I brevet fra formannen for den franske bispekonferansen, erkebiskop Louis-Marie Bille, heter det: «Til tross for de tidligere avgjørelsene, til tross for spenningene i en situasjon som ble vanskelig, forblir du vår bror i episkopatet». Gaillot på sin side forsikrer i sitt svar om sin «fullstendige forbundethet» med Den katolske kirke. Gaillot ventes å delta på en jubelårsfeiring i Lyon denne helgen med mer enn 120 representanter for alle kristne kirker, deriblant halvparten av de franske biskopene. Som titularbiskop har Gaillot i den franske Kirken vært betraktet som pensjonert, og dermed har han som regel ikke vært invitert til bispekonferansens plenumsmøter. Likevel ble to biskoper utnevnt til kontaktpersoner for å finne en løsning sammen med Gaillot. Det blir derfor regnet med at Gaillot nå vil få en annen oppgave.

Kathpress 11. mai og Catholic World News 12. mai 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 18.05.2000, sist endret 18.05.2000 - 11:20