Pavens biografi på video

Vatikanet - KI (KAP) - En videokassett om Pave Johannes Paul IIs liv blir utgitt til hans 80-årsdag. Der forteller paven selv om sin ungdom, om sin familie, om studietiden, det hemmelige presteseminaret i Kraków, hans arbeid i den kjemiske fabrikken Solvay og prestevielsen. Det italienske telefirmaet «Nova-T» har i den forbindelse gått gjennom 6.000 timer med materiale fra arkivet til det vatikanske fjernsynssenteret CTV. Spesielt er 30 av pavens taler, fremfor alt fra hans reiser i Polen, klipt inn. Den 13. mai kom videoen ut i italiensk utgave som en samproduksjon mellom CTV og Nova-T. En «internasjonal» versjon - også på polsk - er under forberedelse.

Kathpress 12. mai 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 18.05.2000, sist endret 18.05.2000 - 11:30