Protest mot religionstilhørighet på greske legitimasjonskort

Aten - KI (KAP) - Den katolske kirke i Hellas støtter regjeringens arbeid for å avskaffe religionstilhørighet på legitimasjonskortene i landet. Plikten til å angi trossamfunn på dette dokumentet strider mot forfatningen, understreker biskopene i en erklæring som er offentliggjort i Aten. Det angår verken staten eller politiet hvilken religion man tilhører. Videre beklager biskopene en «tungtveiende mangel på religiøs frihet» i det ortodokse landet.

For få dager siden tok den greske justisministeren Michalis Stathopoulos igjen opp dette temaet, som er svært følsomt i Hellas. Han erklærte at spørsmålet om religionstilhørighet på legitimasjonskortene er «ulovlig». Tidligere har både representanter for regjeringen, religiøse minoriteter og europeiske organisasjoner forlagt at dette påbudet blir avskaffet. Den ortodokse kirke i Hellas erklærer derimot igjen at «status quo» ikke må endres.

Kathpress 14. mai 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 18.05.2000, sist endret 18.05.2000 - 11:35