Første etappe i Mor Teresas saligkåringssak avsluttet

Vatikanet/New Delhi - KI (KAP/Zenit) - Den første etappen i saligkåringsprosessen for ordensgrunnleggeren og Nobelpristakeren Mor Teresa, som døde i begynnelsen av september 1997, er nå avsluttet i den indiske byen Calcutta. Sakens postulator, p. Brian Kolodiejchuk, sier til den romerske ordenspressetjenesten VID at utspørringen av vitner er avsluttet. Han har intervjuet 100 personer, hvorav 75 kommer fra Calcutta. Bare en ørliten del har avgitt en negativ dom om Mor Teresas «hellighets ry». På grunnlag av utspørringene blir det nå gjort ferdig en beretning til erkebiskopen av Calcutta. I følge postulatoren finnes det to typer salige: «Slike som blir beundret og slike som man etterligner. Mor Teresa tilhører begge kategorier». Etter vitneutspørringen må det nå først på lokalplan utføres videre etterforskning og undersøkelser. Først når denne prosessen avsluttes med positivt resultat går saken videre til Vatikanet.

Kathpress og Zenit 15. mai 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 18.05.2000, sist endret 18.05.2000 - 11:36