Thérèse av Lisieux «samtaler» med Nietzsche

Vatikanet - KI (Zenit) - Et nytt teaterstykke byr på en dialog mellom et høyst usannsynlig par. Sr. Birgitta Edmans stykke «Roser har torner», som hadde premiere i teateret San Matteo i Piacenza i Italia, er basert på et fiktivt møte mellom den hellige Thérèse av Lisieux (av Jesusbarnet) og Friedrich Nietzsche, som ved første øyekast kan synes å ha levd i hver sine verdener.

I fjor gjorde manuskriptets unikhet, ekspressive styrke og plottets subtilitet at det fikk førsteprisen i den internasjonale konkurransen for religiøs dramatikk, som var arrangert av Jubileets kunstneriske og kulturelle kommisjon og sponset av Piacenza-fondet og Vigevano sparebank.

I programmet til stykket forklares det i introduksjonen at helgenen og filosofen delte kallet til en eremittisk livsform. Dette førte de ensomme skrittene til forfatteren av «Slik talte Zarathustra» bort fra mengden av middelmådige menn, av hyklere som i Korsets navn sikrer seg selv heder, trygghet og komfort, mens det tilskyndet den unge Thérèse til å velge klosteret, oppmerksom på det middelmådige eksempelet til en gruppe hun var sammen med på en valfart til Roma. Edman bringer sammen to filosofier og to tenkere. Hun skaper en dialog mellom to hjerner og to ånder, og portretterer en atmosfære av intens psykologisk dynamikk.

Sr. Birgitta Edman er født i Sverige og var medlem av den lutherske kirken. Etter å ha konvertert til katolisismen ble hun karmelittnonne i et kloster i Capetown i Sør-Afrika. I mange år har hun studert forholdet mellom tro og filosofi.

Zenit 12. mai 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 18.05.2000, sist endret 18.05.2000 - 12:16