Program for Olsok i Trondheim katolske stift

På samme tid foregår det i Trondheim to andre arrangement, Olavsfestdagene og European Pilgrimage 2000. Disse har egne program.

FREDAG 28. JULI

Barnas dag 1100 Oppmøte og registrering. Barna inndeles i grupper etter alder Programmet fastsettes senere

1300 Lunsj for barn og voksne

1400 Barneprogrammet fortsetter

1600 Barnemesse

1700 Kirkekaffe for barn og voksne

LØRDAG 29. JULI

0800 Messe i Nidarosdomen

0900 Tilbud om frokost i foreningslokalet i St. Olav kirke

1030-1200 Tilbedelse av Alterets hellige Sakrament

1030-1200 Tilbud om skriftemål

1200-1400 tilbud om lunsj i foreningslokalet

1700 Økumenisk gudsjeneste på Vestfrontplassen

SØNDAG 30. JULI

0830 Bussavgang fra St. Olav kirke til Stiklestad

1030 Prosesjon fra Teglverket Verdal til St. Olavs kapell på Stiklestad

1100 Høymesse i St. Olavs kapell på Stiklestad

1500 Spelet om Heilag Olav

1700 Vesper i St. Olav kapell

1800 Avreise fra Stiklestad med buss til Trondheim

1930 Ankomst Trondheim

Frist for påmelding til olsokfeiring 2000 settes til lørdag 15.juli 2000. Påmelding sendes St. Eystein Boksalg og informasjonssenter, Schirmers gt 1, 7012 Trondheim. Telefon /fax 73528885 eller info@mn.katolsk.no

Ingen påmeldinger effektueres før betaling for disse er godskrevet konto 4200 1192927 Bussbillett Trondheim - Stiklestad tur/retur pris : Voksne kr 160 barn kr 75 Billetter til Spelet om Heilag Olav pris: Voksne kr 220 barn kr 100

Pressemelding fra Midt-Norge Stift

av Webmaster publisert 22.05.2000, sist endret 22.05.2000 - 11:20