1200 år gammelt kloster oppdaget ved Jerusalem

Jerusalem - KI (KAP) - Rester av et over 1200 år gammelt bysantinsk kloster er oppdaget ved byggingen av en vei mellom Jerusalem og Jeriko. Israelske medier skriver med henvisning til arkeologer at bygningskomplekset på Scopusfjellets østskråning stammer fra 500-700 tallet. Utgraverne mener at det dreier seg om en slags «servicestasjon» for pilegrimer til Jerusalem, ettersom det er funnet et stort vannforsyningssystem for mennesker og dyr, staller, et badehus, kirke og døpefont. Bygningskomplekset er dermed en del av et gjennomtenkt system av innretninger for kristne pilegrimer. I løpet av de åtte månedene med nødutgravninger har arkeologene også oppdaget tre mosaikker med greske inskripsjoner. En av mosaikkene er rundt 150 m² stor. Vitenskapsmenn er overrasket over at klosteret og kirken må ha kommet uskadet fra muslimenes erobring av Palestina fra 600-tallet. Dermed blir det tydelig at kristendommen rundt Jerusalem har blomstret på en tid da det bysantinske riket i regionen dramatisk mistet sin innflytelse.

Kathpress 19. mai 2000: o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 23.05.2000, sist endret 23.05.2000 - 13:52