Synode om bispeembetet i oktober 2001

Vatikanet - KI (KAP) - Den bispesynoden om bispeembetets natur som i lang tid har vært planlagt i Vatikanet, vil først finne sted i oktober 2001. Dette meddelte bispesynodens sekretariat mandag. Opprinnelig var det snakk om at synoden ville bli avholdt i det hellige år 2000, men åpenbart har det vært vanskelig å finne tid blant de mange arrangementene i Jubelåret. Dessuten har det tatt lang tid å forberede et arbeidsdokument (instrumentum laboris).

En skisse til dokument ble drøftet på et møte i forrige uke i synodesekretariatets faste råd. Man kan imidlertid ikke regne med noen endelig tekst før den 9. oktober 2000, når rådet trer sammen neste gang. Spørreskjemaet som skulle danne grunnlaget for arbeidsdokumentet, ble sendt til biskopene i hele verden i juli 1998.

Kathpress 22. mai 2000: o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 25.05.2000, sist endret 25.05.2000 - 10:34