Vatikanet oppretter diplomatiske forbindelser med Djibouti

Vatikanet - KI (KAP) - Den hellige Stol og den lille franskspråklige østafrikanske republikken Djibouti har opprettet diplomatiske forbindelser. Vatikanets pressekontor melder at de to sidene har blitt enige om å opprette et apostolisk nuntiatur i Djibouti og en ambassade for Djibouti ved Den hellige Stol. Djibouti er et alt overveiende muslimsk land, men har et mindretall på rundt 10% kristne i tillegg til mange franske soldater.

Djibouti ble allerede i 1955 opphøyd til bispedømme, og biskop er kapusineren Georges Perron. Med Djibouti vokser antall land som Vatikanet har diplomatiske forbindelser med, til 174.

Kathpress 21. mai 2000: o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 25.05.2000, sist endret 25.05.2000 - 10:37