Biskop søker avskjed etter strid med sine prester?

KI (Catholic Herald) - Den filippinske biskopen Camilo Gregorio av Bacolod skal ha søkt avskjed etter en strid med sine prester, blant annet om bispedømmets økonomiske krise. Anklagene lyder på misbruk av fond og dårlig lederskap, og samtidig beskyldes han for seksuelle misforhold.

Nuntiaturet i Manila nekter å kommentere biskop Gregorios angivelige brev til pave Johannes Paul II hvor han ber om å bli løst fra embetet som biskop av Bacolod. En avis siterte i april biskopen på at han hadde sendt sin avskjedssøknad.

Den rapporterte avskjedssøknaden kom etter at 42 av Bacolods 151 prester skrev et «åpent brev» der de sa at biskop Gregorio var ansvarlig for bispedømmets økonomiske vanskeligheter. Brevet hevder at «roten til problemene i bispedømmet er defekter i biskop Gregorios personlighet».

Biskopen er medlem av bispekommisjonene for rettferdighet og fred og familien og livet, av SCAPS (Share & Care for Poor Settlers) og av Focolarebevegelsens «venne-gruppe» av biskoper.

Catholic Herald 19. mai 2000 og biskopens hjemmeside: o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 25.05.2000, sist endret 25.05.2000 - 10:38