Kongressen gir paven sin gullmedalje

Washington - KI (KAP) - Pave Johannes Paul II får den amerikanske kongressens gullmedalje. Dette vedtok Representantenes hus den 23. mai med 416 mot 1 stemme. Beslutningen må sanksjoneres av Senatet og underskrives av president Bill Clinton. I begrunnelsen heter det at paven har fremmet «ethvert menneskes frihet og verdighet» og har «brukt sin moralske autoritet for å påskynde gudløse totalitære regimers fall». Erklæringen anerkjenner pavens rolle i kommunismens fall i hans hjemland Polen, noe som førte til at systemene brøt sammen i hele Øst-Europa.

«Paven er en av de virkelig heroiske personlighetene i vår tid», erklærer den republikanske representanten Dick Armey til journalister i anledning pavens 80-årsdag. Den eneste som stemte mot tildelingen, var den republikanske representanten Ron Paul fra Texas, som også har stemt mot andre tildelinger av medaljen med den begrunnelse at den koster 30.000 $ (nesten 275.000 kr).

Kongressens gullmedalje er USAs høyeste æresbevisning. Andre som har fått den, er blant andre George Washington, Winston Churchill, Bob Hope, Nelson Mandela og Mor Teresa. Kardinal John O'Connor av New York var den siste som fikk gullmedaljen. Det skjedde i mars, bare noen måneder før han døde. Bare rundt 250 mennesker har fått utmerkelsen gjennom tidene.

Kathpress 19. og 24. mai og Catholic World News 23. mai 2000: o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 25.05.2000, sist endret 25.05.2000 - 10:45