Stor økumenisk markering på Krosshaugen ved Haugesund

2.pinsedag går en stor økumenisk markering av stabelen på Krosshaugen ved Haugesund. Krosshaugen er ett av de eldste messestedene i Norge, og hver vår har det de siste årene vært avholdt en utendørs økumenisk gudstjeneste der.

I Jubelåret ønsket man av historiske årsaker å invitere erkebiskopen av Hamburg. Ettersom erkebiskopen er forhindret fra å møte, vil biskop Hubertus Brandenburg delta i stedet. Brandenburg er den pensjonerte biskopen av Stockholm.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 30.05.2000, sist endret 30.05.2000 - 13:55