Sr. Imelda Macaya MSHT i Molde har avlagt evige løfter

"Å gi alt det vi har, å gjøre alt vi kan, å oppfylle Guds vilje, det er det viktigste i vårt kall som søstre. Treenighetens kjærlighet i oss er kraften som driver oss til å svare uselvisk på andres behov gjennom å forkynne evangeliet, undervise om Den hellige treenighet, helbrede og drive annet apostolisk arbeid!" (MSHT statutter, nr. 2).

Kommuniteten i Molde fra kongregasjonen Missionary Servants of the Holy Trinity feiret 27. mai 2000 sin første store festdag i Norge. I nærvær av sin generalsuperior, Moder Trina Barnillo MSHT fra Filippinene, avla sr. Imelda Macaya sine evige løfter i St. Sunniva kirke. Biskop Georg Müller feiret messen sammen med tre av stiftets prester.

En gruppe filippinere bosatt i menigheten bidro til høytideligheten med med sanger under messen .

En stor og fargerik menighet med medlemmer fra Filippinene, Tyskland, Polen, USA, Skottland, Sri Lanka og selvfølgelig Norge var samlet for å delta i søstrenes fest.

Mange av menighetens medlemmer hadde reist langt for kunne være med. Dette var en historisk begivenhet, siden det var første gang at en ordenssøster fra MSHT avla sine evige løfter utenfor Filippinene.

Det var også første gang i menighetens historie at en slik begivenhet ble feiret i St. Sunniva kirke i Molde. Etter den høytidelige messen var det fest for alle, og for å få plass for alle var det også pådekt for servering ute. Været holdt seg godt hele dagen.

Sr. Bituin MSHT, Stella Maris kloster, Molde

av Webmaster publisert 31.05.2000, sist endret 31.05.2000 - 12:43