Etikk og kommunikasjon

Vatikanet, 3. juni: Under veckan som gått reflekterade Vatikanen över förhållandet mellan etik och media och kom fram till att kyrkan måste själv börja med att vara uppriktig i sitt förhållande till pressen. I ett dokument om "Etik i media" som presenterades på tisdagen handlade ett kapitel om att kyrkan måste leva som den lär. "Först och främst måste kyrkan vara en förebild i kommunikation," kan man läsa i dokumentet. "Den måste hålla en hög standard i sannfärdighet, respekt för mänskilga rättigheter och pålitlighet. De som företräder kyrkan måste vara uppriktiga och öppna i sitt förhållande till journalisterna, även om dessa ibland ställer pinsamma frågor. Om kyrkan skall kunna tala till vår tids människor med trovärdighet, måste de som talar i kyrkans namn ge trovärdiga och sanningsenliga svar på dessa till synes tafatta frågor."

Vatikanen hade länge en inte särskilt öppen inställning till pressen. Ett genombrott kom med den nuvarande påven, som med sina erfarenheter från Polen under kommunismen var väl medveten om att pressfriheten inte var ett hot mot kyrkan utan tvärtom en nödvändig förutsättning. Dokumentet om Etik i kommunikationen skrevs på allmän begäran efter ett uppskattat Vatikandokument från 1997 om Etik i reklamen. Bägge dokumenten har skrivits av Vatikanens råd för massmedia.

Kyrkans förhållande till pressen är bara en av flera frågor som uppmärksammas i dokumentet, som betonar att människan alltid måste vara den etiska grunden för media. "Den grundläggande etiska principen är följande: människan och den mänskliga gemenskapen är syftet hos och måttet på användandet av massmedia. Kommunikation måste göras av människor för att främja andra människors utveckling. (...) En andra princip kompletterar den första: människors bästa kan inte förverkligas oberoende av den gemenskaps bästa dit människorna hör"

Men vem skall bestämma innehållet i media? "Besluten om innehållet i och inriktingen i media borde inte bara överlämnas åt marknaden och åt ekonomiska faktorer. De kan inte värna allmänhetens intresse och inte heller minoriteternas rättmätiga intressen," kan man läsa i det nya dokumentet om etik och kommunikation. Med minoriteter menar Vatikanen inte bara etniska sådana utan också fattiga, sjuka, handikappade, gamla och små barn. "Även om tv-kanaler är privata och har rätt att tjäna pengar, får besluten om vad som skall sändas på tv får inte bara handla om de samhällsgrupper som köper mest", sade ärkebiskop John Foley, ordförande för Vatikanens råd för massmedia, under presentationen i Vatikanen.

Och det är just när det gäller att välja innehåll i media som de kristna journalisterna kan dra sitt strå till stacken. Det menade Theresa Ee-Chooi, ordförande för Internationella katolska pressförbundet UCIP, när hon inledde journalisternas jubelårsfest på onsdagen. En kristen journalist har till uppgift att välja rätt ämnen och frågeställningar snarare än att förkunna sin egen tro och sina egna åsikter, sade Theresa Ee-Chooi. Hon påpekade att även om kristna journalister inte predikar om sin tro, kan de spela en viktig roll genom att välja ämne och inriktning på artiklar och reportage. "Redan vårt val av ämne kan vädja till folks lägsta drifter eller höja deras medvetenhet om brister i rättvisa och respekten för mänskliga rättigheter. (...) Det är inte alltid nödvändigt eller ens önskvärt att katolska journalister predikar om sin religion. Men (...) idag mer än någonsin bör kristna journalister ta tag i svåra frågor, som kan vara invecklade och inte kan reduceras till förenklade lösningar. Vi måte lägga fr am fakta för att hjälpa folk att tänka själva. (...) Det är inte en reporters uppgift att predika sina egna åsikter, men det är också sant att redan urvalet av nyheter avslöjar prioriteringarna hos en redaktör eller reporter. (...) En kristen journalist får inte skämmas över prioriteringarna i evangeliet."

När jubelårsmötet för journalister inleddes på torsdagen berättade ärkebiskop Foley att de hade räknat med omkring 750 deltagare men att 7500 kom. För att klara av de ökade omkostnaderna har Vatikanens råd för media fått hjälp av en katolsk institution i USA. Bland de inskrivna journalisterna fanns två journalister från Danmark och en från Finland. Andra kristna kyrkor företräds av Christine Greenaway, mediaansvarig för Kyrkornas världsråd.

På torsdagskvällen kunde man därför se hundratals reportar från hela världen sitta på golvet i Sixtinska kapellet medan ärkebiskop Foley ledde en internationell aftonbön på flera språk med inspiration från Michelangelos fresker. Eleganta äldre italienska journalister satt sida vid sida med unga fotografer i jeans och t-shirt från USA. Journalisternas jubileum avslutas på söndag med mässa och möte med påven i stora audienshallen i Vatikanen.

Vatikanradions skandinaviska avdelning

av Webmaster publisert 04.06.2000, sist endret 04.06.2000 - 13:06