I Kirken fins ingen utlendinger

Diskriminering är oförenlig med katolska kyrkans lära, sade påven Johannes Paulus II på fredagen under en särskild jubelårsmässa för invandrare och flyktingar. "Tyvärr är det många som stänger dörren eller förnekar problemet. Det kan bero på en missriktad rädsla eller på att man koncentrerar sig på sitt eget liv. Men man kan inte diskriminera på det sättet och samtidigt höra till Kristus och kyrkan", sade påven till tusentals pilgrimer på den sommarheta Petersplatsen. "I en tid av globalisering har kyrkan ett konkret program: att verka för att vår värld, som ibland kallas en global by, verkligen blir mer förenad med mer solidaritet och välkomnande." "I kyrkan finns det inga utlänningar eller gäster, bara landsmän till helgonen och medlemmar av Guds familj".

Vatikanradions skandinaviska avdelning

av Webmaster publisert 04.06.2000, sist endret 04.06.2000 - 13:09