"Nødvendig med generasjonsskifte i Vatikanet"

Berlin - KI (KAP) - Erkebiskopen av Berlin, kardinal Georg Sterzinsky, sier at det er nødvendig med et generasjonsskifte i Vatikanet. Den europeiske dominansen er heller ikke i pakt med tiden, sier kardinalen i et intervju med Tagesspiegel i Berlin. Kirkens tyngdepunkt flytter seg mot Afrika, Asia og Latin-Amerika, og det vil prege Kirkens ansikt i fremtiden. Selv om Vatikanet har et vokterembete, behøver ikke alt være avhengig av initiativ og godkjennelse fra Roma.

På spørsmål om kravet til den neste paven sa Sterzinsky at han må «ha tillit til at det over alt i verden arbeider mennesker som vet hva som må gjøres». I pluralismen i Kirken må man se en berikelse, «og ikke primært en fare». Også mange medarbeidere i kurien er «fanget i en romersk uniformisme», mener kardinalen. Kardinalen fremhevet også rollen til arrangementer av samme type som de tyske Katolikkdagene for å fornye Kirken, for de oppdager «Kirkens svake punkter» uten skånsel. Samtidig oppfordrer kardinalen de kristne til ikke bare å være opptatt av seg selv. Ellers er det fare for at «vi havner i en getto og bare pleier innvendigheten».

Kathpress 31. mai 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 06.06.2000, sist endret 06.06.2000 - 11:29