Kirkeledelsen kritiserer fellesnattverd i Hamburg

Hamburg - KI (KAP) - Den tyske bispekonferansen og Sentralkomiteen for tyske katolikker (ZdK) har kritisert den felles nattverdfeiringen som skjedde i Hamburg i forbindelse med Katolikkdagen der, med geistlige fra forskjellige konfesjoner, blant dem en katolsk prest. Bispekonferansens formann, biskop Karl Lehmann av Mainz, snakker om et «populistisk forsøk» som betyr et «tilbakskritt». Også formannen for ZdK, Hans Joachim Meyer, kritiserer tiltaket, som ble organisert av «Initiative Kirche von unten» (IKvu). Likevel gir ZdK uttrykk for utålmodighet i dette spørsmålet, «men man må bare gjøre det som tjener enheten, og ikke skape ny splittelse».

Biskop Lehmann sier at hvis nattverdfellesskap ikke blir godt og seriøst forberedt, fremkaller det resignasjon og skuffelse. Han kunne ikke antyde når nattverdfellesskap kan bli mulig - ikke engang om det vil skje i hans levetid (han er 64). Også biskopen av Trier, Hermann Josef Spital, kritiserer den økumeniske nattverden som et tegn på «økumenisk utålmodighet». Men han sier at denne utålmodigheten ikke fører til fred mellom konfesjonene, men til polarisering, og dermed drives fløyene stadig lenger fra hverandre. Den katolske presten som deltok, kommer fra hans bispedømme, men han vil ikke si noe om konsekvensene. Han vil ikke avsi noen dom offentlig før han har snakket med den aktuelle presten. Biskop Spital sa videre at han ikke venter noen tillatelse til felles nattverdsfeiring til den økumeniske kirkedagen 2003 i Berlin. Debatten om Felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren har vist at kirkene ennå ikke er kommet så langt. Spital advarer mot en «økumenikk av vilkårlighet».

Den 65-årige katolske presten Hermann Münzel feiret fredag kveld nattverd sammen med geistlige fra tre andre konfesjoner, noe som er forbudt for katolikker etter kirkeretten. Menigheten uttalte sammen med de geistlige de sentrale eukaristiske innstiftelsesordene. Gudstjenesten i den overfylte protestantiske Nådekirken ble fulgt av et halvt dusin fjernsynsteam. Ved siden av Münzel ved alteret sto den kvinnelige biskopen i den tsjekkiske husittkirken, Jana Silerova, den kvinnelige protestantiske superintendenten fra Hannover, Petra Wallmann, og den gammelkatolske presten Andreas Hossmann.

Ved den økumeniske nattverdsfeiringen preket den protestantiske teologen Dorothee Sölle. Hun sa at det som forener de kristne i globaliseringens tidsalder, er større enn det som skiller. Spørsmålet om såkalt interkommunion «interesserer i dag ingen andre enn biskoper og teologer». Hun mente at det finnes alvorligere og mer presserende spørsmål. I en erklæring fra IKvu heter det at økumeniske nattverdfellesskap finnes over hele landet i basisgrupper og ved møter mellom katolske og protestantiske menigheter. «Den eneste forskjellen er at vi gjør det offentlig».

Teologen Hans Küng fra Tübingen kommer med tilbakeholden kritikk. Han sier at en slik feiring er «teologisk forsvarlig» og «overmoden». Men man må spørre om dette er klokt på det nåværende tidspunkt. Derfor går han inn for at ZdK streber etter en slik feiring på den økumeniske kirkedagen i Berlin i 2003 som et signal og at den ikke bare skal utføres av «en yttergruppe». Küng kritiserer de «evige utfluktene» fra biskopene og Roma i spørsmålet om eukaristisk fellesskap. Teologisk er de viktigste spørsmålene for lengst avklart. «Vi kan jo ikke vente til begynnelsen på neste årtusen». Den katolske legmannsbevegelsen «Wir sind Kirche» sier at de uansett vil organisere en nattverdsfeiring med de ulike kristne konfesjonene på den økumeniske kirkedagen i 2003. Deres talsmann Tobias Rasche sier at dette vil skje «med eller uten biskopenes tillatelse». Men de håper at de klarer å vinne over ZdK og biskopene for denne økumeniske feiringen.

Kathpress 5. juni 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 06.06.2000, sist endret 06.06.2000 - 11:42