Prestevielser i Oslo Sankthans

Reidar Voit (29) og Peter Nguyen Tuan Van (28) blir presteviet i St. Olav Domkirke i Oslo 24. juni 13.00. Reidar er født i Tønsberg, og har i snart to år vært i pastoralpraksis i St. Ansgar menighet i Kristiansand. Van er født i Saigon i Vietnam og er i skrivende stund i ferd med å avslutte prestestudiene ved Allen Hall i London. De ble begge diakonviet av biskop Gerhard Schwenzer den 14. august 1999 i St. Olav Domkirke, Oslo.

av Webmaster publisert 07.06.2000, sist endret 07.06.2000 - 11:14