Svensk fransiskaner til Oslo

P. Lars Frendel ofm (57) kommer til Oslo tidlig i juli. Den svenske fransiskanerpateren kommer fra en kommunitet i Linköping som er under avvikling. Han skal være gardian i fransiskanerkommuniteten som tillhører den nederlandske provinsen. Kommuniteten bor i dag i St. Hallvard kloster på Enerhaugen, men i løpet av et års tid flytter de ut. De er på jakt etter et hus der de har plass til kommuniteten på fem, og også har rom til å ta imot grupper og enkeltpersoner på retrett.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 07.06.2000, sist endret 07.06.2000 - 11:24