Stor tilvekst hos dominikanerne i Oslo

Til høsten blir det en merkbar tilvekst i Neuberggaten 15, i dominikanernes kommunitet i Oslo. Da kommer tre nye brødre til kommuniteten, en nordmann og to franskmenn, frater Jon Atle Wetaas, Réginald Blondeel, og Renaud Escande. Frater Jon Atle (42) skal sannsynligvis diakonvies før jul i år og prestevies til sommeren. Frater Réginald (40) har allerede vært prest i snart 11 år, han har blant annet arbeidet som fengselsprest og i "Jour du Seigneur", det vil si religiøse programmer i TV. Frater Renaud er 29 år og prestevies den 1. juli i katedralen i Strasbourg. På grunn av sitt doktorarbeide vil han muligens komme noe senere enn de andre.

Klosteret har ikke blitt så kraftig fornyet på 30 år, sa fr. Per Bjørn Halvorsen da han kunngjorde nyheten, og omtaler det som nærmest en ny grunnleggelse. Pr. i dag består kommuniteten av fr. Arne Fjeld, Gerard Ketterer, Jan Peter Langva, foruten Per Bjørn Halvorsen.

av Webmaster publisert 07.06.2000, sist endret 07.06.2000 - 11:30