Kroatisk katolsk misjon i Norge feiret 30-års jubileum

Lørdag og søndag 20. og 21. mai 2000 var glade dager for kroatene. Kroatisk katolsk misjon i Norge feiret sitt 30-års jubileum. Hovedcelebrant var biskop Antun Skvorcevic fra Pozega i Kroatia.

Biskop Skvorcevic ankom Norge sent på kvelden torsdag 18. mai. Fredag morgen feiret han, sammen med sin sekretær og pastor Berislav Grgic, den Hellige messe hos St. Josephsøstrene på Grefsen. Samme dag traff han biskop Schwenzer og de snakket sammen om de kroatiske katolske troendes situasjon i Norge. Biskop Skvorcevic takket for alt det som Den katolske kirke i Norge har gjort for kroatene i alle disse 30 år.

Senere på ettermiddagen besøkte biskop Skvorcevic Kroatisk kultursenter. Deretter ble han mottatt i Den kroatiske ambassade i Oslo, hvor han talte sammen med Kroatias ambassadør Neven Jurica.

Lørdag 20. mai 2000 feiret biskop Skvorcevic, hans sekretær, biskop Schwenzer og pastor Berislav fermingsmesse i St. Olav domkirke. I alt var det 20 konfirmanter som gledet seg over å få den Hellige Ånds innsegl. Alle konfirmantene var iført kroatisk nasjonaldrakt. Ved messens begynnelse hilste pastor Berislav begge biskoper og takket biskop Skvorcevic for at han kunne komme til Norge. Så takket han biskop Schwenzer, på vegne av alle kroatene, for alt det Den katolske kirke i Norge har gjort for dem i disse 30 år.

Søndag 21. mai 2000 feiret vi i St. Olav kirke jubileumsmesse hvor vi markerte vårt 30-års jubileum. Kroatisk katolsk misjon i Norge ble opprettet i 1970 på initiativ av kroatiske biskoper med tillatelse av Oslo katolske bispedømme. Feiringen bestod av takksigelse og bønn. Vi takket Gud for alt det vi har fått i tretti år, og vi bad Gud om at vi måtte forbli trofaste i vår tro. I fellesskap med andre katolikker i Norge, ønsker vi å være én, hellig, katolsk og apostolisk kirke. Under feiringen, takket pastor Berislav St. Josephsøstrene for alt det de har gjort for kroatene i Norge. I disse 30 år var det mange som hadde nær kontakt med eller som arbeidet hos søstrene. I sin preken Biskop Skvorcevic oppfordret alle kroatene til å være ett hjerte og ta vare på det de har fått av sine forfedre. Spesielt inviterte han oss til å være åpne for det nye som den Hellige Ånd gir sin Kirke, og å bygge videre på vårt fellesskap med alle katolikker i Norge. Til slutt sang vi "Te Deum laudamus" og den kroatiske nasjonalsang "Jijepa nasa".

Rett etter den Hellige messe var det sammenkomst med biskop Skvorcevic i den nye salen i Mariagården med sang og dans. Det var også anledning til å snakke med biskopen og spørre ham om slektninger i Kroatia.

Etter å ha feiret messe hos St. Josephsostrene på Grefsen mandag 22. mai, reiste biskop Skvorcevic og hans sekretær hjem til Kroatia.

Berislav Grgic, Kroatisk katolsk misjon i Norge

av Webmaster publisert 07.06.2000, sist endret 07.06.2000 - 15:21