St. Paul kirke i Bergen et jubelsted

St. Paul kirke blir et jubelsted. Pinsedag, ved høymessens begynnelsen, vil kirkens sidedør (ved Mariastatuen) bli velsignet til Jubileumsport og derved vil St. Paul kirke være et jubelsted frem til avslutningen på festen for Herrens Åpenbaring, den 6. januar 2001.

Dette ble kunngjort i St. Paul menighets menighetsblad. Der siterer sognepresten, pastor Beckers, fra pavens brev Incarnationis mysterium for å la paven forklare hva det innebærer at St. Paul kirke, med biskop Gerhard Schwenzers tillatelse, er utpekt til jubelsted.

St. Paul menighets menighetsblad

av Webmaster publisert 08.06.2000, sist endret 08.06.2000 - 13:42