Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Ny katolsk salmebok

Den nye katolske salmeboken, Lov Herren, forelå til pinse, og ble presentert på en pressekonferanse onsdag 14. juni i St. Olav bokhandel.

I salmebokens etterord står det: "Salmesangen, slik den har vært dyrket i protestantiske kirker, har tradisjonelt hatt en beskjeden plass i den katolske messe. Da det 2. Vatikankonsil åpnet for bruk av folkespråket i liturgien, førte dette over hele verden til et stort behov for sangbare tekster og melodier tilpasset det enkelte språk."

I 1974 fikk man et salmehefte til midlertidig bruk. Salmeboken som nå foreligger er resultatet av 9 års arbeide, og favner bredt både hva tidsepoker og geografisk spredning angår. Salmeboken er beregnet på liturgisk bruk, i messer og tidebønner, og er i sin struktur ordnet etter kirkeåret. Den inneholder musikk til de faste messeleddene, både til norsk og latin, videre musikk til en rekke bibelske tekster som synges i messen. Den rommer latinske hymner og gregoriansk musikk, salmer fra luthersk salmeskatt, og dikt og komposisjoner fra nålevende norske kunstnere som Åse-Marie Nesse og Edvard Hoem, og Arne Nordheim, Egil Hovland og Trond Kverno.

Salmeboken koster kr 240,- og kan kjøpes i St. Olav bokhandel, Akersveien 14, 0177 Oslo, tlf. 23 21 95 55, bokhandel@katolsk.no

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

Emneord: