Ny katolsk salmebok

Den nye katolske salmeboken, Lov Herren, forelå til pinse, og ble presentert på en pressekonferanse onsdag 14. juni i St. Olav bokhandel.

I salmebokens etterord står det: "Salmesangen, slik den har vært dyrket i protestantiske kirker, har tradisjonelt hatt en beskjeden plass i den katolske messe. Da det 2. Vatikankonsil åpnet for bruk av folkespråket i liturgien, førte dette over hele verden til et stort behov for sangbare tekster og melodier tilpasset det enkelte språk."

I 1974 fikk man et salmehefte til midlertidig bruk. Salmeboken som nå foreligger er resultatet av 9 års arbeide, og favner bredt både hva tidsepoker og geografisk spredning angår. Salmeboken er beregnet på liturgisk bruk, i messer og tidebønner, og er i sin struktur ordnet etter kirkeåret. Den inneholder musikk til de faste messeleddene, både til norsk og latin, videre musikk til en rekke bibelske tekster som synges i messen. Den rommer latinske hymner og gregoriansk musikk, salmer fra luthersk salmeskatt, og dikt og komposisjoner fra nålevende norske kunstnere som Åse-Marie Nesse og Edvard Hoem, og Arne Nordheim, Egil Hovland og Trond Kverno.

Salmeboken koster kr 240,- og kan kjøpes i St. Olav bokhandel, Akersveien 14, 0177 Oslo, tlf. 23 21 95 55, bokhandel@katolsk.no

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 16.06.2000, sist endret 16.06.2000 - 11:39