Glemte flyktninger

Det pågående jubelåret har flera gånger fäst uppmärksamheten på de moderna folkvandringarna: alla de människor i världen som är tvungna att lämna sina hemtrakter, vare sig de är flyktingar i sitt eget land, politiska flyktingar i Europa eller arbetskraftinvandrare. Höjdpunkten var den 2 juni, då man firade en jubelårsvallfärd med påven på Petersplatsen i Rom för flyktingar och folk på väg. Men hur skall vi i Europa egentligen se på de stora skaror av människor som strömmar till vår gamla världsdel? Jesuiten Mark Raper menar att Europa måste tillåta arbetskraftinvandring, särskilt med tanke på att det saknas arbetskraft i Europa, för annars gör man det bara svårare för riktiga flyktingar att få asyl. I tio år har han arbetat som International Director på jesuitordens 20 år gamla flyktingorgan Jesuit Refugee Service i Rom. Till sommaren lämnar pater Raper över till sin efterträdare pater Lluis Magrina. För Vatikanradions Thaddeus Jones berättade Mark Raper om vad Jesuit Refugee Service ser som särskilt viktigt just nu. Det är viktigt att skapa en mer positiv bild av flyktingar och hjälpa folk i Europa att förstå dem, förklarade Mark Raper:

"Vi är övertygade om att allmänheten borde förstå bättre vilka flyktingarna är. Vi tror att ett av hindret idag är den bild många har av flyktingar och invandrare. I Europa har man tagit flera steg tillbaka. Därför anstränger vi oss nu särskilt mycket för att informera allmänheten och hjälpa folk att förstå de samhällen, konflikter och svårigheter som dessa människor har tvingats lämna."

Många länder tar officiellt bara emot asylsökande flyktingar och inte arbetskraftsinvandring. Men på det sättet gör man det bara svårare för riktiga flyktingar att få asyl. Samtidigt behövs det arbetskraft i Europa. Det är egentligen bara ett praktiskt problem:

"Om dessa länder inte har en lag om invandring så måste de som kommer be om asyl. Om de egentligen kommer för att arbeta, och det behövs arbetskraft, men de måste gå genom asylkanalen, då täpps asylkanalen igen. Det är fråga om att skilja på flyktingar och människor som kommer för att arbeta, och Europa behöver ny arbetskraft nu. Det är en praktisk fråga. Men det är samtidigt en känslig fråga, för folk i Europa är inte vana vid att se mörkhyade människor eller höra andra spåk talas."

Men måste Europa verkligen ta hand om alla flyktingar? Mark Raper förklarar att det bara är en bråkdel av alla flyktingar i världen som kommer till Europa:

"Faktum är att nitto procent av världens flyktingar blir omhändertagna i de fattigaste länderna. De som kommer till Europa är omkring fem procent av alla världens asylsökande. Därför är bördan egentligen väldigt liten. Det är bara det att Europa inte är van vid att ta emot invandrare."

av Webmaster publisert 20.06.2000, sist endret 20.06.2000 - 09:56