Patriark Alexej setter betingelser for pavebesøk i Moskva

Moskva - KI (KAP) - Den russisk-ortodokse patriarken Alexej II setter betingelser for et pavebesøk i Russland. Først må alle stridsspørsmål mellom katolikker og ortodokse i Russland ryddes av veien, erklærer overhodet for den russisk-ortodokse kirken. Han beskyldte igjen Den katolske kirke for å ville ekspandere i mange av landene i den tidligere Sovjetunionen og å verve troende fra den ortodokse kirke (proselyttisme). Alexej II sier også at en paveinvitasjon til Russland ikke bare kan komme fra president Putin, men også fra ham selv. Men han utelukket ikke et møte med pave Johannes Paul II. I vatikanske kretser var man forbauset over at president Putin ved sitt besøk hos paven ikke hadde gjentatt sin invitasjon til paven om å komme til Moskva. Italienske og russiske medier spekulerte over at Putin hadde villet komme med en invitasjon, men hadde gitt etter for press fra patriarkatet. Den russiske Journal Vremia sier at Putin i religiøse spørsmål støtter seg helt til patriarken. Det gjenspeiler også et endret forhold mellom stat og kirke i Russland.

Kathpress 7. juni 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 20.06.2000, sist endret 20.06.2000 - 11:21