Vatikanet griper inn i kirkelig konflikt om kondomer

Brasilia - KI (KAP) - Den brasilianske bispekonferansen (CNBB) har trukket tilbake et dokumentutkast hvor bruk av kondomer i kampen mot aids blir betegnet som «et mindre onde». I et utkast til et dokument om aids, som ble godkjent av sekretariatet for bispekonferansen og ble diskutert på en konferanse i Sao Paulo, het det at bruken av kondomer måtte begrenses til grupper som gjennom sin livsførsel er spesielt i fare - prostituerte og narkomane ble nevnt. I følge den brasilianske avisen O Globo er dokumentutkastet trukket tilbake etter press fra Vatikanet. Formannen for helseutvalget, biskop Eugenio Rixen, sa etter Vatikanets inngripen at en slik bruk av kondomer bare kunne gjelde ikke-katolikker. I følge O Globo har kardinalstatssekretær Sodano gjennom den apostoliske nuntius i Brasil gjort biskopene oppmerksom på at det ikke er tillatt å endre Kirkens lære slik den er fremlagt i encyklikaer, spesielt Humanae Vitae. Pave Paul VI forbød i dette læreskrivet all bruk av kunstige prevensjonsmidler. Kontroversen om kondombruken kom opp på en konferanse mellom det brasilianske helsedepartementet og CNBB om kampen mot aids. I sin avslutningserklæring understreker formannen for CNBB at Kirkens lære på dette punktet ikke er endret. Den brasilianske Kirken fremhever i dokumentet sin solidaritet med de aidssyke, og avviser enhver form for diskriminering av dem. På møtet under ledelse av den pensjonerte erkebiskopen av Sao Paulo, kardinal Paulo Evaristo Arns, deltok presidenten for Det pavelige råd for den pastorale assistanse til helsearbeidere, erkebiskop Javier Lozano Barrgan, som representant for Vatikanet. Det hevdes at den progressive fløyen i den brasilianske bispekonferansen støttet begrenset bruk av prevensjonsmidler i kampen mot aids, men de konservative biskopene avviste dette sammen med Roma. Sosialkommisjonen i den franske bispekonferansen uttalte seg allerede i februar 1996 i et prinsippdokument om aidsproblemet for bruk av kondomer blant risikogrupper.

Kathpress 17. juni 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 20.06.2000, sist endret 20.06.2000 - 12:18