Eukaristien vil krysse Donau i båt på Kristi legemsfest

Budapest - KI (Zenit) - Fra 23. til 24. juni, på festen for Kristi legeme og blod (Corpus Christi) vil det holdes en nasjonal eukaristisk prosesjon i Ungarn, inkludert en bønnevigilie ved Donau. Prosesjonen vil gå gjennom mange ungarske byer, og Det hellige sakrament vil stilles ut i monstransen som ble brukt under den 34. internasjonale eukaristiske kongress, som ble holdt i Budapest i 1938. Prosesjonen vil begynne den 23. juni i den ungarske hovedstaden Budapest. Etter korsveistasjonene og Veni Sancte Spiritus, intonert av biskop István Seregely, president for den ungarske bispekonferansen, vil sakramentet fraktet i båt nedover Donau.

Organisatorene av prosesjonen håper at i løpet av disse to dagene vil kardinal Mindszentys drøm bli oppfylt, nemlig at «en million ungarere vill løfte sine øyne til himmelen i union med Kristus, hverandre og med Roma». Kardinalen, som var den ungarske kirkens primas, ble forfulgt av kommunistene.

Zenit 15. juni 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 22.06.2000, sist endret 22.06.2000 - 14:29