Økumenisk selskap i den hellige Birgittas ånd grunnlagt

Stockholm - KI (KAP) - I Vadstena i Sverige er det grunnlagt et «Internasjonalt økumenisk selskap Birgitta-Europa» (SBE) av representanter fra kirker, menigheter og organisasjoner fra seks europeiske land. De knyttes sammen gjennom personen og klostergrunnleggelsene til den middelalderske mystikeren Birgitta av Sverige. Målet for den nye foreningen er «en dypere bevissthet for den åndelige rikdom som Birgitta skapte i hele Europa og å fremheve dennes aktuelle betydning for kontinentets indre sammenvekst», heter det i en erklæring.

Pave Johannes Paul II utnevnte i fjor den berømte svenske helgenen til skytshelgen for Europa sammen med middelaldermystikeren Katarina av Siena og karmelitten Edith Stein, som ble myrdet i Auschwitz. Fra Norge til Ukraina og fra Finland til Spania finnes det 80 steder som er forbundet med hverandre gjennom etableringer av hus for Vår Frelsers orden (OSsS), som ble grunnlagt av Birgitta og bredte seg ut over hele kontinentet.

Statuttene for det økumeniske allmennyttige selskapet fastsetter at det skal fremme vitenskapelig forskning om Birgitta, hennes verk og hennes orden. Samarbeidet mellom klostrene skal dessuten intensiveres og det skal tilbys egne retrettdager under ledelse av søstre fra ordenen. Det planlegges også sommerakademier for unge samt kulturarrangementer. Et annet tyngdepunkt blir sett i å fremheve Birgittas samfunnsmessige og kvinnepolitiske betydning for samtiden. Ordenskvinnens åpenbaringer skal gis ut på nytt i en vitenskapelig utgave og oversettes til de viktigste verdensspråkene. SBE vil også delta i forberedelsene til 700-årsdagen for Birgittas fødsel, som vil bli feiret høytidelig i 2003 i Vadstena, der også hennes relikvieskrin oppbevares. Til da blir det forberedt en internasjonal kongress. Den svenske kongen Karl Gustav har allerede tatt på seg å være jubileet høye beskytter. Leder for SBE er Wolf Ullrich Bachbauer, som er sogneprest i Birgitta-stedet Altomünster i Oberbayern i Tyskland.

Kathpress 16. juni 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 22.06.2000, sist endret 22.06.2000 - 14:49