P. Nguyen Tuan Van drar til Bergen

P. Nguyen Tuan Van, som ble presteviet i St. Olav domkirke i Oslo 24. juni, blir kapellan i St. Paul menighet Bergen. Der tar han over for P. Lam Cong Luong, som blir sogneprest i St. Frans menighet i Larvik.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 26.06.2000, sist endret 26.06.2000 - 14:25