Stiklestad som jubelårssted

I jubelåret oppfordrer Kirken oss til å søke Gud og dra på pilegrimsferd til hellige steder.

Et slikt hellig sted er Stiklestad i Trondheim stift. Da hellig Olav døde på Stiklestad 29. juli 1030, fikk vårt land og folk del i Guds nåde, spesielt pilegrimer som bad om helgenkongens forbønn. Dette gjorde Gud mulig gjennom at Olav led martyrdøden på Stiklestad, slik ble stedet et hellig sted. I 1930 lot Kirken bygge et nytt kapell som fikk navn etter hellig Olav på stedet, og slik ble stedet på nytt synliggjort som katolsk pilegrimsmål.

Ved den plass som Stiklestad igjen har fått i Den katolske kirke har biskopen funnet å gi Stiklestad status som jubelårssted, og slik oppmuntre de troende til å reise dit i dette hellige jubelår.

Gjennom å valfarte til Stiklestad i jubelåret kan de troende oppnå fullkommen avlat. Betingelsene for dette er deltagelse i den hellige Messe og mottagelse av Kommunionen, botens sakrament og be i Pavens intensjon, trosbekjennelsen, Fader Vår, Hill deg Maria og Ære være Faderen.

De som drar til Stiklestad på egen hånd og derfor ikke kan delta i messen der, innbys til åndelig å delta i Kommunionen og og motta Kommunionen ved neste anledning.

For nærmere beskrivelser av betingelser som knytter seg til Stikletad som Jubleårssted, se biskopens Hyrdebrev av 25. juni 2000.

Pressemelding fra Midt-Norge Stift

av Webmaster publisert 28.06.2000, sist endret 28.06.2000 - 14:28