Økumenisk feiring på Island

Vatikanet - KI (CWN/VIS) - Kardinal Edward Cassidy, president for Det pavelige råd for kristen enhet, blir pave Johannes Paul IIs personlige representant ved de økumeniske feiringene som feirer kristendommens 1000-årsjubileum på Island. Feiringen vil finne sted i Reykjavik 1.-2. juli for å markere at det er 1000 år siden Island offisielt aksepterte kristendommen, etter å ha hørt evangeliet forkynt av misjonærer fra Irland, som kom først på 600-tallet. Den første biskopen på Island ble utnevnt i 1056. På 1500-tallet ble lutherdommen, importert fra Danmark, den offisielle religionen på Island. Katolikkene fikk tilbake sin religionsfrihet i 1874, og det første katolske bispedømmet ble gjenetablert i 1968. I dag finnes det rundt 3.000 katolikker på Island, rundt regnet 1% av landets befolkning.

Medlemmene i den pontifikale misjon som ledsager kardinal Cassidy er Msgr James Patrick Green, nuntiaturråd i det apostoliske nuntiatur i København, p. Hjalti Thorkelsson, biskopsvikar i bispedømmet Reykjavik for liturgi og katekese og p. Jakob Rolland, sogneprest i Dómkirkja Krist Konungs i Reykjavik og bispedømmets kansellist.

Catholic World News og Vatican Information Service 21. juni 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 29.06.2000, sist endret 29.06.2000 - 10:08