Det lutherske verdensforbund bekymret over religiøs intoleranse

Helsinki - KI (KAP) - På det årlige møtet i rådet for Det lutherske verdensforbund, som fant sted i Turku (Åbo) i Finland, ble det advart mot den økende religiøse intoleransen og de tilhørende voldsgjerninger i mange land. Det lutherske verdensforbundet minner om at religionsfriheten er en fundamental menneskerettighet.

De 128 lutherske kirkene over hele verden som er medlem av Det lutherske verdensforbund, blir oppfordret om å arbeide for å beskytte religionsfriheten og motvirke misbruk av religiøst mangfold for politiske, militære og øvrige formål. Med henblikk på den kristne minoriteten i de palestinske selvstyreområdene oppfordrer rådet de palestinske myndighetene å gi passende garantier for religionsfrihet og pluralisme.

Kathpress 23. juni 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 29.06.2000, sist endret 29.06.2000 - 10:52