Teologisk dialog mellom katolikker og jøder

Washington - KI (KAP) - Den katolske kirke og jødene vil forsterke sin teologiske dialog i USA. Med grunnleggelsen av et internasjonalt forum ved Det katolske universitet i Amerika er det oppnådd et gjennombrudd i de internasjonale forbindelsene mellom de to religionssamfunnene, erklærer representanter for begge religionene i Washington. I denne dialogen skal eksperter fra mange land delta. Et internasjonalt møte planlegges neste vår i Roma.

Forumet vil også brukes av representanter for Vatikanet og den amerikanske bispekonferansen, og fra jødisk side av den nylig grunnlagte rabbinerkomiteen for interreligiøs forståelse, i følge det katolske nyhetsbyrået CNS. Ved grunnleggelsen av forumet deltok også sekretæren for Vatikanets kommisjon for forholdet til jødedommen, Remi Hoekman.

Formannen for rabbinerkomiteen, rabbi Joseph H. Ehrenkranz, erklærte at fremskrittene var mulige først og fremst fordi Den katolske kirke etter Det annet Vatikankonsil dramatisk har endret sin holdning til jødedommen. Rabbi Elliot Dorff fra det jødiske universitetet i Los Angeles understreker at den katolsk-jødiske dialogen så langt først og fremst er ført av sekulære jøder. For første gang trer nå begge sider inn i en intensiv teologisk utveksling. Dermed vil det dreie seg om temaer som offer, forløsning, frelse eller forsoning. Det er viktig at de to religionene får en dypere forståelse for hverandre. I følge Ehrenkranz har den jødiske siden hittil avslått en teologisk utveksling, mens kristne ofte har forsøkt å misjonere.

Kathpress 23. juni 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 29.06.2000, sist endret 29.06.2000 - 10:55