Større tilstrømning til Roma enn ventet

Roma - KI (KAP) - Det er betydelig flere mennesker som har kommet til Roma de første månedene av det hellige år 2000 enn ventet på forhånd. Det statlige kontoret for forberedelse av jubileet melder at i de tre første månedene ble prognosene overskredet med 30%. I stedet for de forventede 11,3 millioner overnattinger ble det registrert 14,5 millioner fordelt på 4,4 millioner besøkende. Tallet på overnattinger fra utenlandske gjester lå med 8,6 millioner sågar dobbelt så høyt som opprinnelig anslått. I forhold til året før steg overnattingene i første kvartal med 22%.

I sommermånedene regner myndighetene også med en stigning i tallene. I juni regner man daglig med 87.000 pilegrimer og turister i Roma, i juli 60.000 og i august 67.000. Samlet i de tre høysommermånedene ventes 16,7 millioner overnattinger fra 5,4 millioner besøkende. Blant reisemålene ligger Peterskirken klart i teten med 26%, fulgt av Colosseum med 11%.

Kathpress 8. juni 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 29.06.2000, sist endret 29.06.2000 - 15:06