Bemanninsendringer i menighetene i Vestfold

Sognepresten i St. Olavs katolske menighet i Tønsberg, pastor Arulanandam ("Arul") Anthonypillai er av biskop Gerhard Schwenzer blitt innvilget et sabbatsår fra og med 15. september 2000. Planen er at pastor Arul skal tilbringe sabbatsåret i Canada. I hans fravær vil pastor Carlo Borromeo Le Hong Phuc bo i menigheten. Pastor Phuc har etter prestevielsen i august 1999 blant annet arbeidet som vikarprest i Oslo katolske bispedømme og har i den forbindelse flere ganger vikariert i Tønsberg.

Det formelle ansvaret for St. Olav menighet vil i denne perioden ligge hos pastor Lam Cong Luong. Pastor Luong ble presteviet i august 1994 og tjenestegjør som kapellan i St. Paul menighet i Bergen. Fra høsten av blir han sogneprest i St. Frans menighet i Larvik. Han overtar etter pastor Rolf Rollefsen som går av med pensjon. Pastor Rollefsen vil fortsatt bo i menigheten.

Det bor til sammen 1300 registrerte katolikker i de to Vestfold-menighetene. Larvik, som i dag har 240 medlemmer, ble i 1993 skilt ut fra Tønsberg. Menigheten arbeider for tiden med store byggeplaner, i første omgang dreier det seg om kloster for klarissene og serviceboliger.

av Webmaster publisert 30.06.2000, sist endret 30.06.2000 - 14:28