Konflikt med Vatikanet om kondomer i bekjempelsen av aids

Rio de Janeiro - KI (KAP) - «Jesus Kristus ønsker ikke at det skal finnes mennesker med aidsinfeksjon, og han har aldri forbudt kondom når det er snakk om fare for livet». Med disse ordene reagerer kardinal Evaristo Arns på den siste anvisningen fra Vatikanet til de brasilianske biskopene om å trekke tilbake sin anbefaling om bruk av kondom for å hindre aids. Dette skriver fransiskanernes misjonssentral i Bonn i sin siste utgave av Missionsdienst. Ved valget mellom to onder går den katolske moral inn for det minste ondet, og det er dette tilfellet bruk av kondom. «De troende må alltid gå inn for livet», sier Arns i en offentlig meningsytring. På et møte som den brasilianske bispekonferansen og helsedepartementet i Brasil arrangerte med tema aids, anbefalte biskopen av Goiana, Eugene Rixen, i bispekonferansens navn uttrykkelig kondom som middel til å forebygge aids. Men en ordre fra i Roma, i form av en faks fra kardinalstatssekretær Angelo Sodano, fikk de brasilianske biskopene til å trekke tilbake sin anbefaling. Biskop Rixen forklarte deretter at anbefalingen om bruk av kondomer rettet seg til «ikke-katolikker».

Kardinal Arns har fått uttrykkelig støtte fra en bispekollega. Biskop Pedro Casaldaliga av Sao Felix do Araguaia sier at han i likhet med Arns støtter oppfatningen at beskyttelse av livet alltid står i første rekke. Dette må ikke settes i fare på grunn av forbudet mot kondomer. Den kjente katolske geistlige Valeriano Paitoni, som leder tre institusjoner for hiv-positive i Sao Paulo, vil fortsette med å dele ut kondomer til tross for mulige represalier.

Erkebiskop Javier Lozano Barragán, den meksikanske formann for Det pavelige råd for den pastorale assistanse til helsearbeidere og Vatikanets offisielle observatør ved aids-møtet i Brasil, sørget for enda mer misstemning da han anbefalte biskopene til å ikke ta inn hiv-positive i presteseminarene. Han mente at de berørte prester må underkaste seg regelmessige medisinske undersøkelser og at hiv-positive prester og ordensfolk regelmessig må la seg bedømme om de - som han uttrykte det - er «arbeidsdyktige». Lozanos anbefaling utløste heftig kritikk, for i Brasil utfører flere hiv-smittede geistlige verdifullt arbeid i pleien av aidssyke.

Kathpress 3. juli 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 04.07.2000, sist endret 04.07.2000 - 15:58